GB ASM

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Realizările Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei la expozițiile internaționale de la Geneva