GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Consilii Ştiinţifice

                                                    Membrii Consiliului Ştiinţific a Grădinii Botanice (Institut) a AŞM
 
1. Teleuţă Alexandru, dr., director, preşedinte
2. Colţun Maricica, dr., director adjunct, vice-preşedinte
3. Cutcovschi - Muştuc Alina, dr., secretar ştiinţific
4. Ciubotaru Alexandru, acad., consultant ştiinţific.
5. Voloşciuc Leonid, prof. cercet., secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Naturale şi exacte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
6. Şalaru Vasile, т.е., prof, univ., U.S. M.
7. Comanici Ion., dr. hab., prof, univ, cercet. şt. princip. Lab. dendrologie.
8. Postolache Gheorghe, dr. hab., şef al Lab. geobotanică şi silvicultură
9. Cantemir Valentina, dr., cercet. şt. coord., Lab. floră spontană şi ierbar
10. Codreanu Valentin, dr. hab., cercet. şt. princip., Lab. embr. şi biotehn.
11. Chisnicean Lilia, dr., cercet. şt. coord., Lab. plante medicinale, aromatice şi furajere
12. Sârbu Tatiana, dr., şef al Laboratorului floricultură
13. Ciorchina Nina, dr., şef al Lab. embriologie şi biotehnologie
14. Palancean Alexei., dr., cercet. şt. princip., Lab. dendrologie
15. Ţîmbală Valentina, dr., preş. corn. sind., şef al Lab. Plante tropicale
16. Bucăţel Vasile, dr., şef al Laboratorului dendrologie
17. Manic Ştefan, cercet. şt., Lab. floră spontană şi ierbar